Ημερομηνία:
A a
More... Δελτίο Τύπου:Επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στην ΕΑΒ    

Δελτίο Τύπου:Επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στην ΕΑΒ

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος επισκέφθηκε την Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 τις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στην Τανάγρα, συνοδευόμενος από τον Γενικό Διευθυντή της…

More...
More... Δελτίο Τύπου:Χορηγία rapid tests     

Δελτίο Τύπου:Χορηγία rapid tests

Xορηγία rapid tests προς το Δήμο Αλίαρτου –Θεσπιέων, προκειμένου αυτά να διενεργηθούν σε δημότες, προέβη η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ τομέας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ και ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

More...
More... Δελτίο τύπου:Δωρεά εξοπλισμού τηλεκπαίδευσης    

Δελτίο τύπου:Δωρεά εξοπλισμού τηλεκπαίδευσης

Ευχαριστήριο μήνυμα από την Δ/νση Δευτερ.Εκπ/σης Βοιωτίας προς τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας όσο και στις εταιρείες μέλη του: ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ ,ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ , ΣΥΜΕΤΑΛ…

More...
More... Δελτίο Τύπου 27/01/2021    

Δελτίο Τύπου 27/01/2021

Elval Colour και Βιωσιμότητα το 2020

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2015 JoomlaWorks Ltd.

Διοίκηση

Το κυρίαρχο όργανο του ΣΒΣΕ είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Τακτικών μελών του που συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο και εκτάκτως όποτε το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, ή όταν το ζητήσει το ( 1/3 ) των μελών του.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε δύο χρόνια το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα.
Το Σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Το αποτελούν δεκαπέντε (15) τακτικά Μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά, που εκλέγονται κάθε δύο (2) έτη, με άμεση ψηφοφορία από την Τακτική Γενική Συνέλευση βάσει καταλόγου υποψηφιοτήτων που συλλέγει το Προεδρείο της Συνέλευσης και καταθέτει προς ψήφιση στους Συνέδρους. Τα Μέλη του Δ.Σ., στην πρώτη μετά τη Γ.Σ. συνεδρίασή τους εκλέγουν τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο Α΄, τον Αντιπρόεδρο Β΄ και τον Αντιπρόεδρο Γ', το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.
Στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχει (1) ένα μη αιρετό μέλος το οποίο ορίζει κατόπιν συνεννόησης ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και βιομηχανιών ( ΣΕΒ) σύμφωνα με το όρο αμοιβαιότητας της συμμετοχής του Προέδρου του ΣΒΣΕ ως μη αιρετού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒ.
Στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχει και ο Γενικός Διευθυντής.
Για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου, η διοίκησή του μπορεί με απόφασή της:
1. Να διορίζει ή να παύει από τα Μέλη του Σωματείου ή από τρίτους, Ειδικούς Συμβούλους, Νομικούς Συμβούλους, Γενικό Διευθυντή, κ.λ.π. και να καθορίζει - με απόφασή του - τις αποζημιώσεις για τις υπηρεσίες αυτές.
2. Να συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις,
3. Να συντάσσει τον ετήσιο απολογισμό και τον ετήσιο προϋπολογισμό καθώς την σχετική έκθεση προς την Γενική Συνέλευση.
4. Να εγκρίνει την εγγραφή ή την διαγραφή των μελών.
5. Να αποφασίζει για την απόκτηση απαλλοτρίωση ή κατασκευή ακινήτου, να αποδέχεται ή να απορρίπτει αιτιολογημένα κληρονομίες και δωρεές υπό την προϋπόθεση έγκρισης από την πρώτη Γενική Συνέλευση.
6. Να προσλάβει το απαραίτητο προσωπικό.
7. Να αναζητήσει και να νοικιάσει τον κατάλληλο χώρο για την εγκατάσταση των γραφείων του.
8. Να διαθέσει από τους οικονομικούς πόρους του Σωματείου τα απαραίτητα χρήματα για την αντιμετώπιση των δαπανών λειτουργίας του.
9. Να αποφασίσει την Διοικητική εκπροσώπηση σε Εταιρείες Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΑΝΕΠ) καθώς και σε Εταιρείες Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΔΕΠ) του ν.3982/11 όπως ισχύει ή όπως τροποποιηθεί.
Διευκρινίζεται ότι η εκπροσώπηση του Σωματείου στις ως άνω Εταιρείες επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποβλέπει στην επιδίωξη κέρδους προς διανομή στα μέλη και τυχόν προκύπτοντα έσοδα θα προορίζονται για την βελτίωση της οικονομικής του θέσης για την πραγματοποίηση των σκοπών του όπως περιγράφονται στο παρόν καταστατικό.
Να αποφασίσει την συμμετοχή του Συνδέσμου ως μέλους σε Σύνδεσμο Επιχειρηματικών Πάρκων σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο
10. Να αποφασίσει την εκπροσώπηση και προάσπιση των συμφερόντων των Μελών σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο στις αντίστοιχες Ενώσεις και Οργανώσεις, ενώπιων Δημόσιων αρχών και αρμοδίων φορέων, των ΟΤΑ, της Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Επιτροπών που συστήνονται για τον σκοπό αυτό.
Οι σημαντικές αποφάσεις του ΔΣ όπως οι υπό αριθμόν 5, 6 και 7 τελούν υπό την έγκριση της πρώτης ΓΣ.
Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το δίμηνο - ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του - ή και έκτακτα αν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα Μέλη του. Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία και στην περίπτωση ισοψηφίας νικάει η ψήφος του Προέδρου.
Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα και μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει κι αυτό μόνο με την παρουσίαση γραπτής εξουσιοδοτήσεως, που θα την παραδίδει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. πριν από την έναρξη της Συνεδριάσεως. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. συντάσσονται με επιμέλεια του Γενικού Γραμματέα, καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο των πρακτικών του Δ.Σ. και υπογράφονται από όλα τα παρόντα Μέλη στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση.
Οσάκις Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δε συμμετέχει τριών τουλάχιστον συνεδριάσεων αυτού αδικαιολόγητα, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να τον αντικαταστήσει με τον κατά σειρά προτεραιότητας αναπληρωματικό.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(Για τη περίοδο Απρίλιος 2019 – Ιούνιος 2021)

 

Νικόλαος Κουδούνης Πρόεδρος ΣΥΜΕΤΑΛ   ΑΕ
Παναγιώτης   Σκιαδάς Α΄Αντιπρόεδρος ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ AEBE
Παναγιώτης   Λώλος Β΄Αντιπρόεδρος    ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ  
Αθανάσιος   Λεμονίδης Γ΄Αντιπρόεδρος ΑΛΟΥΜΑΝ ΑΕ
Ιωάννης Μπατσόλας Γενικός Γραμματέας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ
Ευτύχιος Κοτσαμπασάκης Ταμίας FITCO AE
Λεωνίδας Αυγεράκης Μέλος ΕΛΒΙΟΜΕΧ ΑΕ
Ευστάθιος Γιαννακόπουλος Μέλος ΜΕΤΠΛΑΑΣΤ ΑΕBE
Ευάγγελος Γκιζελής Μέλος GIZELIS AE
Δημήτριος Καβαδάς Μέλος ΚΑΠΑΧΗΜ ΑΕ
Σταυρούλα Κακαουνάκη Μέλος ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙΒ ΑΕ
Δημήτριος Καρράς Μέλος ALUMINCO ΑΕ
Ευάγγελος Μαστοράκος Μέλος ΒΕΠΑΛ ΑΕ
Λυμπαρέτ Τζιρακιάν Μέλος ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΠΡΟΦΙΛ Λ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΑΕ
Γεώργιος Ξηρογιάννης Μέλος ΣΕΒ
Ανδρέας Λουκάτος Μέλος Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

Ιορδάνης Καπασακαλίδης ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΕ
Ευάγγελος Πιτσινής AIR LIQOUID AE
Κωνσταντίνος Κοντοχριστόπουλος VIOKYT ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΕΒΕ - DUNAPACK


 

 

ΜΕΛΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Για τη περίοδο Απρίλιος 2010 – Ιούνιος 2021)
Αναστάσιος Kασσής
Γεώργιος Aνδριόπουλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νικόλαος Ψυράκης
Ιωάννης Αγγελής

 

ΜΕΛΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
(Για τη περίοδο Απρίλιος 2019 - Ιούνιος 2021)
Τακτικό μέλος
Ευστάθιος Γιαννακόπουλος

Αναπληρωματικό μέλος
Ιωάννης Μπόνης

 

ΜΕΛΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
(Για τη περίοδο Απρίλιος 2019 - Ιούνιος 2021)
Τακτικό μέλος
Αθανάσιος Καββαδάς

Αναπληρωματικό μέλος
Αθανάσιος Λεμονίδης

 

 

 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

(Εκθέσεις Διοικητικού Συμβουλίου)

Στις υποβαλλόμενες Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς τα μέλη κατά τη Τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται οι σημαντικότερες δράσεις και αποτυπώνονται οι στόχοι και τα οράματα του Συνδέσμου.

pdfΈκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση  12 Απριλίου 2019 (Περίοδος 01/01/2018 - 31/12/2018)

pdfΈκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση 27 Απριλίου 2018 (Περίοδος 01/01/2017 - 31/12/2017)

pdfΈκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση 24 Απριλίου 2017 (Περίοδος 01/01/2016 - 31/12/2016)

 

pdf Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση 7 Απριλίου 2016 (Περίοδος 01/01/2015 - 31/12/2015)